ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพธิ์เด็ด ม.9 ฯ
  รายละเอียด :

ประกาศเรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพธิ์เด็ด หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เด็ด ตำบลลำปำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน