ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต่อการใช้งานต่อไป
  รายละเอียด :

 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต่อการใช้งานต่อไป

ลำดับที่ 1 ระบบประปาชนบท หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ

ลำดับที่ 2 ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน