ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการปลูกลำพูฯ 2564)
  รายละเอียด :

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการปลูกลำพู อยู่คู่ปลา รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน