ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เดือน)
  รายละเอียด :

 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เดือน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 107 คน