ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการขุดลอกคลองหวะ ม.10 ต.ลำปำ)
  รายละเอียด :

 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองหวะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 158 คน