ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

 ประกาศให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน