ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จำนวน 5 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 ก.ย. 2564
2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จำนวน 4 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
14 ก.ย. 2564
3 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 HP) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
13 ก.ย. 2564
4 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 ก.ย. 2564
5 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการผู้สูงวันออกกำลังกายด้วยยางยืดฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 ก.ย. 2564
6 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ลำปำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 ก.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.บ้านท่าน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
08 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านท่า้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
08 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ของ ศพด.บ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
08 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51