ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ธ.ค. 2564
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 พ.ย. 2564
3 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 พ.ย. 2564
4 ประกาศให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 พ.ย. 2564
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 พ.ย. 2564
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ต.ค. 2564
7 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ก.ย. 2564
8 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จำนวน 7 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ก.ย. 2564
9 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ วัสดุคอมฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
16 ก.ย. 2564
10 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จำนวน 5 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
15 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52