ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ม.ค. 2564
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอินทฤทธิ์์ บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 ม.ค. 2564
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 12 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ม.ค. 2564
4 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8, 11 ตำบลลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 ม.ค. 2564
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8, 11 บ้านปากประ บ้านชายคลอง ตำบลลำปำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ม.ค. 2564
6 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ (หลังปิดบัญชี) ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
04 ม.ค. 2564
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 ธ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกสายซอย 8ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ธ.ค. 2563
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคฯ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ธ.ค. 2563
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37