ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 มิ.ย. 2562
82 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 มิ.ย. 2562
83 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
07 มิ.ย. 2562
84 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
07 มิ.ย. 2562
85 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต. ม.1-11) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 มิ.ย. 2562
86 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
07 มิ.ย. 2562
87 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 พ.ค. 2562
88 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
16 พ.ค. 2562
89 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
07 พ.ค. 2562
90 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
07 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21