ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 ส.ค. 2562
82 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 ส.ค. 2562
83 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 ส.ค. 2562
84 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 มิ.ย. 2562
85 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
17 มิ.ย. 2562
86 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
07 มิ.ย. 2562
87 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 มิ.ย. 2562
88 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
07 มิ.ย. 2562
89 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต. ม.1-11) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
07 มิ.ย. 2562
90 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
07 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21