ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 พ.ย. 2563
92 เรียกประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 พ.ย. 2563
93 เรียกประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
02 พ.ย. 2563
94 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
27 ส.ค. 2563
95 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
27 ส.ค. 2563
96 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียนนายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
25 ส.ค. 2563
97 ขอเชิญประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ส.ค. 2563
98 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (เรียนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
25 ส.ค. 2563
99 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณฯ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
24 ส.ค. 2563
100 ขอรายงานผลการยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ลำปำ (เรียนประธานสภาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
24 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28