ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียนนายก อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
07 พ.ค. 2562
92 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 เม.ย. 2562
93 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียน ส.อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
25 เม.ย. 2562
94 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียน นายก อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
25 เม.ย. 2562
95 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 เม.ย. 2562
96 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 เม.ย. 2562
97 ขอส่งประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปร พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 เม.ย. 2562
98 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
26 มี.ค. 2562
99 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 มี.ค. 2562
100 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21