ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
27 พ.ค. 2562
92 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
16 พ.ค. 2562
93 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 พ.ค. 2562
94 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 พ.ค. 2562
95 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียนนายก อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
07 พ.ค. 2562
96 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 เม.ย. 2562
97 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียน ส.อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
25 เม.ย. 2562
98 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียน นายก อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
25 เม.ย. 2562
99 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
04 เม.ย. 2562
100 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
01 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21