ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
07 ก.ย. 2564
52 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
26 ส.ค. 2564
53 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
24 ส.ค. 2564
54 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564(นายกฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
24 ส.ค. 2564
55 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564(ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
24 ส.ค. 2564
56 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 ส.ค. 2564
57 รายงานผลการยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อประธานสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
23 ส.ค. 2564
58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564(นายกฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ส.ค. 2564
59 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ส.ค. 2564
60 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28