ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
17 พ.ค. 2559
182 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
17 พ.ค. 2559
183 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
25 ก.พ. 2559
184 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
25 ก.พ. 2559
185 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
09 ก.พ. 2559
186 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
09 ก.พ. 2559
187 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 ก.พ. 2559
188 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
15 ธ.ค. 2558
189 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
16 พ.ย. 2558
190 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
02 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21