ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แผนที่ที่เลือกตั้ง ส.อบต.ลำปำ และนายก อบต.ลำปำ เขตเลือกตั้งที่ 1 -11 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
28 ต.ค. 2564
22 รายงานจำนวนหน่วยเลือกตั้ง อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
28 ต.ค. 2564
23 รายงานการประชุม กกต.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
25 ต.ค. 2564
24 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ผ.ถ.4/5) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 ต.ค. 2564
25 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ส.ถ.4/5) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 ต.ค. 2564
26 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ลำปำ และนายก อบต.ลำปำ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-11 (ส.ถ./ผ.ถ.4/4) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
18 ต.ค. 2564
27 รายงานการประชุม กกต.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
11 ต.ค. 2564
28 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ส.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
06 ต.ค. 2564
29 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ผ.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
06 ต.ค. 2564
30 อบต.ลำปำ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครรับเลือกตั้ง (ขอรับเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
06 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28