ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ส.ค. 2562
152 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ส.ค. 2562
153 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 มิ.ย. 2562
154 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
17 มิ.ย. 2562
155 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
07 มิ.ย. 2562
156 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
07 มิ.ย. 2562
157 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
07 มิ.ย. 2562
158 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต. ม.1-11) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
07 มิ.ย. 2562
159 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
07 มิ.ย. 2562
160 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28