ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 ส.ค. 2560
152 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 ส.ค. 2560
153 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
07 ส.ค. 2560
154 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
04 ส.ค. 2560
155 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
31 ก.ค. 2560
156 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
31 ก.ค. 2560
157 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
31 ก.ค. 2560
158 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
10 เม.ย. 2560
159 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
21 ก.พ. 2560
160 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
20 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21