ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
29 ต.ค. 2561
112 ขอเชิญ ส.อบต. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 ต.ค. 2561
113 ขอเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 ต.ค. 2561
114 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 ต.ค. 2561
115 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ต.ค. 2561
116 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 (นายก) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ต.ค. 2561
117 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 ต.ค. 2561
118 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 ส.ค. 2561
119 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
17 ส.ค. 2561
120 ขอเชิญ ส.อบต. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21