ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาของ อบต.ลำปำ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ม.ค. 2561
142 คำขอเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 ม.ค. 2561
143 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
15 ธ.ค. 2560
144 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
04 ธ.ค. 2560
145 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
04 ธ.ค. 2560
146 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
27 พ.ย. 2560
147 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
23 พ.ย. 2560
148 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 ต.ค. 2560
149 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
31 ส.ค. 2560
150 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
11 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21