ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กระประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. 2565
19
12 พ.ค. 2565
2 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 พ.ค. 2565
3 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (นายก) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 พ.ค. 2565
4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565(กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 พ.ค. 2565
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565(นายวิจิตร ดำประสิทธิ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 พ.ค. 2565
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
29 เม.ย. 2565
7 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
25 เม.ย. 2565
8 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 เม.ย. 2565
9 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565(ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 เม.ย. 2565
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565(นายก) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31