ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ธ.ค. 2564
12 การแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 ธ.ค. 2564
13 การแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 ธ.ค. 2564
14 เรียกประชุมสภา อบต.ลำปำ ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 ธ.ค. 2564
15 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
21 ธ.ค. 2564
16 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
21 ธ.ค. 2564
17 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำปำ เรื่อง ผลการนับคะแนน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 พ.ย. 2564
18 แผ่นพับยาสามัญประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับ กปน.และ รปภ. การเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 พ.ย. 2564
19 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและ จนท.รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
07 พ.ย. 2564
20 รายงานการประชุม กกต.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
03 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28