ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แผนงานการจัดการเลือกตั้ง (ปฏิทินการเลือกตั้ง) ส.อบต. และ นายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
43
28 ก.ย. 2564
42 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 ก.ย. 2564
43 การตัดการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. (พร้อมแผนการจัดการเลือกตั้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 ก.ย. 2564
44 มติ ครม. เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง (เมื่อ 7 ก.ย. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
14 ก.ย. 2564
45 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 ก.ย. 2564
46 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (นายก) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
13 ก.ย. 2564
47 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
13 ก.ย. 2564
48 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564(นายก) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
13 ก.ย. 2564
49 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564(ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
13 ก.ย. 2564
50 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28