ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
16 ก.พ. 2560
162 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งงที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
16 ก.พ. 2560
163 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 ก.พ. 2560
164 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
25 พ.ย. 2559
165 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 พ.ย. 2559
166 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 พ.ย. 2559
167 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
28 ต.ค. 2559
168 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
26 ส.ค. 2559
169 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
19 ส.ค. 2559
170 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
11 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21