ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
16 พ.ค. 2562
162 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
07 พ.ค. 2562
163 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
07 พ.ค. 2562
164 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียนนายก อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
07 พ.ค. 2562
165 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 เม.ย. 2562
166 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียน ส.อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
25 เม.ย. 2562
167 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียน นายก อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
25 เม.ย. 2562
168 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 เม.ย. 2562
169 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 เม.ย. 2562
170 ขอส่งประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปร พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28