ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
17 พ.ค. 2559
252 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
17 พ.ค. 2559
253 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
25 ก.พ. 2559
254 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 ก.พ. 2559
255 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 ก.พ. 2559
256 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
09 ก.พ. 2559
257 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
01 ก.พ. 2559
258 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
15 ธ.ค. 2558
259 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
16 พ.ย. 2558
260 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28