ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
03 พ.ค. 2564
72 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (นายก) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
03 พ.ค. 2564
73 ประกาศรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 มี.ค. 2564
74 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 มี.ค. 2564
75 ขอส่งประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565(นายกและส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 มี.ค. 2564
76 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 มี.ค. 2564
77 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (เรียน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
10 ก.พ. 2564
78 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
10 ก.พ. 2564
79 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 ก.พ. 2564
80 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28