ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียนกำนัน-ผญบ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 ส.ค. 2562
72 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
23 ส.ค. 2562
73 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
16 ส.ค. 2562
74 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียนนายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
09 ส.ค. 2562
75 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
09 ส.ค. 2562
76 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียนกำนัน-ผญบ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 ส.ค. 2562
77 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ส.ค. 2562
78 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 ส.ค. 2562
79 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 ส.ค. 2562
80 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
20 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21