ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 ส.ค. 2561
192 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
17 ส.ค. 2561
193 ขอเชิญ ส.อบต. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
10 ส.ค. 2561
194 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ส.ค. 2561
195 ขอเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
10 ส.ค. 2561
196 นายกนำส่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
08 ส.ค. 2561
197 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 ส.ค. 2561
198 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 (นายก) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 ส.ค. 2561
199 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 ส.ค. 2561
200 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
10 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28