ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ขอส่งประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปร พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 เม.ย. 2562
172 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
26 มี.ค. 2562
173 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
26 มี.ค. 2562
174 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 มี.ค. 2562
175 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 (นายก อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
26 มี.ค. 2562
176 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
18 ก.พ. 2562
177 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
18 ก.พ. 2562
178 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 ก.พ. 2562
179 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
08 ก.พ. 2562
180 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
08 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28