ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
11 ส.ค. 2559
172 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 ส.ค. 2559
173 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
11 ส.ค. 2559
174 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 ส.ค. 2559
175 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
21 มิ.ย. 2559
176 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
23 พ.ค. 2559
177 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 พ.ค. 2559
178 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
17 พ.ค. 2559
179 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
25 ก.พ. 2559
180 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
25 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21