ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564(คณะกรรมการแปรญัตติ) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ส.ค. 2564
62 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
13 ส.ค. 2564
63 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อเลือกประธานและเลขาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
13 ส.ค. 2564
64 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
09 ส.ค. 2564
65 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564(ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ส.ค. 2564
66 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564(นายกฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 ส.ค. 2564
67 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 ส.ค. 2564
68 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสมัย สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 ส.ค. 2564
69 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสมัย สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (นายกฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 ส.ค. 2564
70 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28