ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ขอส่งประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปร พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 เม.ย. 2562
102 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 มี.ค. 2562
103 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
26 มี.ค. 2562
104 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
26 มี.ค. 2562
105 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 (นายก อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
26 มี.ค. 2562
106 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
18 ก.พ. 2562
107 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
18 ก.พ. 2562
108 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
08 ก.พ. 2562
109 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 ก.พ. 2562
110 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
08 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21