ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 (นายก อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 มี.ค. 2562
102 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
18 ก.พ. 2562
103 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
18 ก.พ. 2562
104 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 ก.พ. 2562
105 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ก.พ. 2562
106 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
08 ก.พ. 2562
107 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ก.พ. 2562
108 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียนนายก อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 ก.พ. 2562
109 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 ก.พ. 2562
110 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
12 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21