ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ขอแปรญัตติฯ (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
19 ส.ค. 2563
102 รายงานการการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่1/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
17 ส.ค. 2563
103 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
14 ส.ค. 2563
104 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
07 ส.ค. 2563
105 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 ส.ค. 2563
106 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียนกำนัน-ผญบ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
07 ส.ค. 2563
107 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
03 ส.ค. 2563
108 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
03 ส.ค. 2563
109 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
03 ส.ค. 2563
110 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28