ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 พ.ค. 2564
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 พ.ค. 2564
3 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (นายก) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 พ.ค. 2564
4 ประกาศรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 มี.ค. 2564
5 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 มี.ค. 2564
6 ขอส่งประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565(นายกและส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 มี.ค. 2564
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 มี.ค. 2564
8 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (เรียน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
10 ก.พ. 2564
9 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 ก.พ. 2564
10 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
10 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21