ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำปำ เรื่อง ผลการนับคะแนน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 พ.ย. 2564
2 แผ่นพับยาสามัญประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับ กปน.และ รปภ. การเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 พ.ย. 2564
3 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส.อบต.ลำปำ และ นายก อบต.ลำปำ
27
28 ต.ค. 2564
4 แผนที่ที่เลือกตั้ง ส.อบต.ลำปำ และนายก อบต.ลำปำ เขตเลือกตั้งที่ 1 -11 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
28 ต.ค. 2564
5 รายงานจำนวนหน่วยเลือกตั้ง อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ต.ค. 2564
6 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ผ.ถ.4/5) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 ต.ค. 2564
7 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ส.ถ.4/5) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 ต.ค. 2564
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ลำปำ และนายก อบต.ลำปำ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-11 (ส.ถ./ผ.ถ.4/4) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
18 ต.ค. 2564
9 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ส.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
06 ต.ค. 2564
10 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ผ.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
06 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26