ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 มี.ค. 2564
2 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 มี.ค. 2564
3 ขอส่งประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565(นายกและส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 มี.ค. 2564
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 มี.ค. 2564
5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (เรียน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ก.พ. 2564
6 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 ก.พ. 2564
7 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ก.พ. 2564
8 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ก.พ. 2564
9 เรียกประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 ก.พ. 2564
10 เรียกประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21