ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 ก.ย. 2563
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 ส.ค. 2563
3 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียนนายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ส.ค. 2563
4 ขอเชิญประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ส.ค. 2563
5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (เรียนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ส.ค. 2563
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณฯ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
24 ส.ค. 2563
7 ขอรายงานผลการยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ลำปำ (เรียนประธานสภาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
24 ส.ค. 2563
8 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ขอแปรญัตติฯ (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
19 ส.ค. 2563
9 รายงานการการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่1/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 ส.ค. 2563
10 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
14 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18