ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 เอกสารให้ความรู้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 มี.ค. 2563
42 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
27 ม.ค. 2563
43 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
27 ม.ค. 2563
44 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
05 ม.ค. 2563
45 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
27 ธ.ค. 2562
46 ประชาสัมพันธ์รับโอน พนง.ส่วนตำบลตำแหน่ง จพง.ประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 ธ.ค. 2562
47 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พนง.ครู อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
65
21 พ.ย. 2562
48 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พนง.ส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
21 พ.ย. 2562
49 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนง.จ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
21 พ.ย. 2562
50 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนง.จ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
29 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23