ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ดาวน์โหลดเอกสาร
355
03 มิ.ย. 2556
232 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
03 มิ.ย. 2556
233 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
320
03 มิ.ย. 2556
234 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
07 พ.ค. 2556
235 นายก อบต.ลำปำ สร้างทุ่งนาให้เป็นสีทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
407
02 พ.ค. 2556
236 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
27 ก.พ. 2556
237 รวมกฏหมาย และ ระเบียบ สำหรับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
404
07 ก.พ. 2556
238 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
368
14 ม.ค. 2556
239 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
09 ม.ค. 2556
240 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
02 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27