ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.ลำปำ (ส.ถ.-ผ.ถ.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
386
17 ก.ย. 2556
182 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและ ส.อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
12 ก.ย. 2556
183 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
10 ก.ย. 2556
184 กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการประจำเดือนสิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
31 ก.ค. 2556
185 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน ก.ค.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
28 มิ.ย. 2556
186 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ อบต.ลำปำ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
17 มิ.ย. 2556
187 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
327
06 มิ.ย. 2556
188 ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ดาวน์โหลดเอกสาร
267
03 มิ.ย. 2556
189 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
03 มิ.ย. 2556
190 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
238
03 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23