ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ดาวน์โหลดเอกสาร
62
12 พ.ย. 2561
82 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
09 พ.ย. 2561
83 การรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน
82
01 พ.ย. 2561
84 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
25 ต.ค. 2561
85 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
17 ก.ย. 2561
86 ชาวตำบลลำปำร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจสัวสดิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
13 ก.ย. 2561
87 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
62
29 ส.ค. 2561
88 ประกาศมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลภายในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
31 ก.ค. 2561
89 ความรู้เรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย ดาวน์โหลดเอกสาร
145
12 ก.ค. 2561
90 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23