ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ (พนักงานขัยรถ ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
27 ธ.ค. 2560
122 ประกาศการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
19 ธ.ค. 2560
123 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 ธ.ค. 2560
124 ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยและวาตภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 ธ.ค. 2560
125 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดาวน์โหลดเอกสาร
116
29 พ.ย. 2560
126 สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 พ.ย. 2560
127 ไข้เลือดออก...อันตรายกว่าที่คุณคิด! ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 พ.ย. 2560
128 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
90
15 พ.ย. 2560
129 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
13 พ.ย. 2560
130 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั้วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
03 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24