ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนง.จ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
18 พ.ค. 2561
122 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
104
11 พ.ค. 2561
123 ประชาสัมพันธ์ชาวตำบลลำปำนำสัตว์เลี้ยงรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
117
12 มี.ค. 2561
124 ลด ละ เลิก การใช้โฟม เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
159
04 ก.พ. 2561
125 สาระความรู้การต่อต้านทุจริตจาก อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
04 ก.พ. 2561
126 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
13 ม.ค. 2561
127 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ด้านพิษภัยยาเสพติดและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
150
10 ม.ค. 2561
128 ขอเชิญพนักงานทุกท่านร่วมกิจกรรม "อบต.ลำปำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" ดาวน์โหลดเอกสาร
130
10 ม.ค. 2561
129 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
05 ม.ค. 2561
130 ประกาศผลการสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
29 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25