ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของ พนง. อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 ก.ย. 2560
122 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ก.ย. 2560
123 ขอเชิญชวนเยาวชนตำบลลำปำสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 ก.ย. 2560
124 ชาวตำบลลำปำร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจสวัสดิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
24 ส.ค. 2560
125 เตือนภันไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 ส.ค. 2560
126 ประชาสัมพันธืการออกให้บริการรับชำระภาษีฯ ประจำปี 2560 และภาษีค้างชำระ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
25 ก.ค. 2560
127 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
24 ก.ค. 2560
128 ช่องทางในการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
16 มิ.ย. 2560
129 เอกสารให้ความรู้เรื่องดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
27 เม.ย. 2560
130 การป้องกันภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
14 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23