ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 เม.ย. 2563
32 รายงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นเตรียมเด็กเล็กโดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบสื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 เม.ย. 2563
33 วิธีทิ้ง "หน้ากากอนามัย" ที่ใช้แล้ว ให้ถูกต้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 เม.ย. 2563
34 ประกาศแนวทางในการบริจาคสิ่งของฯเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
27 เม.ย. 2563
35 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง ครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 เม.ย. 2563
36 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
10 เม.ย. 2563
37 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 เม.ย. 2563
38 คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
09 เม.ย. 2563
39 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 เม.ย. 2563
40 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
05 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23