ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
31 มี.ค. 2560
132 ประกาศ อบตลำปำ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 มี.ค. 2560
133 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
252
18 มี.ค. 2560
134 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
111
14 มี.ค. 2560
135 เอกสารให้ความรู้เรื่องขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
13 มี.ค. 2560
136 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการน้ำเสียในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
27 ม.ค. 2560
137 การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
11 ม.ค. 2560
138 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
11 ม.ค. 2560
139 คู่มือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
11 ม.ค. 2560
140 ความรู้เกี่ยงกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
03 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23