ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 สรุปสถิติและผลการประเมินความพึงพอใจอินเทอร์เน็ตตำบลและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำปำ ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
31 ธ.ค. 2559
142 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
30 ต.ค. 2559
143 ขอความร่วมมือชำระภาษีบำรงท้องที่และสำรวจรายการที่ดินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ก.ค. 2559
144 รายงานการประชุมสถานีสูบน้ำบ้านหัวควน ดาวน์โหลดเอกสาร
133
03 พ.ค. 2559
145 ประกาศกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 เม.ย. 2559
146 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งปม.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 เม.ย. 2559
147 รายงานผลการฝึกอบรม "ระบบแท่ง" (สำหรับพนักงาน)
165
29 ก.พ. 2559
148 ประกาศขายทอดตลอดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
116
18 ก.พ. 2559
149 ประกาศการยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนฯ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
05 ม.ค. 2559
150 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
26 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23