ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสียง พนังงาน อบต.ลำปำ ไม่พบเชื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 ก.ค. 2564
12 ประกาศปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 ก.ค. 2564
13 ประกาศงดให้บริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 ก.ค. 2564
14 ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
20 ก.ค. 2564
15 ผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
13 ก.ค. 2564
16 บทความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (มิ.ย.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 มิ.ย. 2564
17 กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 มิ.ย. 2564
18 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
19 พ.ค. 2564
19 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 เม.ย. 2564
20 ประชาสัมพันธ์การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25