ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564
  รายละเอียด :

 องค์บริหารส่วนตำบลลำปำ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ที่ ...

๑) ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th (ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
๒) หน้าเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง http://www.ptlocal.go.th/event.php
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน