ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับการประชุม สปสช.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 3-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 มิ.ย. 2563
2 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
17 มิ.ย. 2563
3 สื่อรณรงค์ในการป้องกันเชื้อโควิด 16
14
17 มิ.ย. 2563
4 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม และกิจกรรมกลุ่มที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
11 มิ.ย. 2563
5 ขอเชิญประชาชนทุกท่านค่าวตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 มิ.ย. 2563
6 ข่าวสาร สคบ.เรื่องการตรวจรับคอนโดฯ การซื้อสินค้าออนไลน์ และการดูใบเสร็จค่าซ่อมรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 เม.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 เม.ย. 2563
8 รายงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นเตรียมเด็กเล็กโดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบสื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 เม.ย. 2563
9 วิธีทิ้ง "หน้ากากอนามัย" ที่ใช้แล้ว ให้ถูกต้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 เม.ย. 2563
10 ประกาศแนวทางในการบริจาคสิ่งของฯเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
27 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20