ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปตอบแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23
05 พ.ค. 2565
2 ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล "๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕"
25
02 พ.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย์ ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
19 เม.ย. 2565
4 ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (19 เมษายน 2565) จำนวน 3 เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
19 เม.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคฯ พ.ศ. 2564 และกฏกระทรวงยกเลิกกฏกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอกลฮอล์และเครื่องดื่มคาแฟอีนฯ พ.ศ. 254 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
19 เม.ย. 2565
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 เม.ย. 2565
7 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" และกีฬาอาวุโส "เสกักเกมส์" ดาวน์โหลดเอกสาร
37
25 มี.ค. 2565
8 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอดูผลคะแนนการสอบและกระดาษคำตอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 มี.ค. 2565
9 การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 มี.ค. 2565
10 การประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
10 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27