ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนง.จ้าง (ลว.21 พย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
21 พ.ย. 2562
52 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลี่อนและแต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
31 ก.ค. 2562
53 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนง.ครูและบุคคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 ก.ค. 2562
54 แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
04 ก.ค. 2562
55 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ครูและบุคคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
25 มิ.ย. 2562
56 คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
19 มี.ค. 2562
57 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) (อัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ม.ค. 2562
58 การดำเนินงานตามกิจกรรม "อบต.ลำปำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
01 พ.ย. 2561
59 ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
230
05 ต.ค. 2561
60 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
200
05 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9