ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
05 ต.ค. 2561
62 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลี่อนและแต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
03 ต.ค. 2561
63 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
02 ต.ค. 2561
64 คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
123
26 ก.ย. 2561
65 ความรู้เรื่องวินัยและการดำเนินการวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
143
10 ก.ย. 2561
66 แผนการพัฒนา พนง.ส่วนตำบล อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
31 ก.ค. 2561
67 ประกาศกำหนดส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของ อบต.ลำปำ (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
29 ม.ค. 2561
68 ประกาศการกำหนดส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.ลำปำ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
26 ม.ค. 2561
69 ประกาศการกำหนดส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
21 ม.ค. 2561
70 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
18 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9