ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์การขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 พ.ย. 2563
32 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
25 ก.ย. 2563
33 แผนการพัฒนา พนง.ส่วนตำบล อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
31 ส.ค. 2563
34 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ลำปำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
31 ส.ค. 2563
35 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 พ.ค. 2563
36 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (30 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
30 เม.ย. 2563
37 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (30 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
30 เม.ย. 2563
38 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (30 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 เม.ย. 2563
39 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ลำปำ (ลว.27 เม.ย.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
27 เม.ย. 2563
40 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง ครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลว.10 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9