ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
25 ก.ย. 2563
2 แผนการพัฒนา พนง.ส่วนตำบล อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
31 ส.ค. 2563
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ลำปำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
31 ส.ค. 2563
4 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 พ.ค. 2563
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (30 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 เม.ย. 2563
6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (30 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 เม.ย. 2563
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (30 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 เม.ย. 2563
8 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ลำปำ (ลว.27 เม.ย.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
27 เม.ย. 2563
9 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง ครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลว.10 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 เม.ย. 2563
10 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลว.10 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5