คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 1. การขออนุญาตใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควน (ปรับปรุง) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
18 ต.ค. 2562
2 48.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ปรับปรุง) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 ต.ค. 2562
3 49.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ปรับปรุง) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 ต.ค. 2562
4 บันทึกคำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พร้อมตัวอย่างการกรอก) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
19 ก.พ. 2559
5 บันทึกการคืนเอกสารตามมาตรา 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 ก.พ. 2559
6 บันทึกการรับคำขอรับบริการ ตามมาตรา 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
19 ก.พ. 2559
7 หนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า ตามมาตรา 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
19 ก.พ. 2559
8 หนังสือส่งคืนคำขอ-เอกสาร ตามมาตรา 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 ก.พ. 2559
9 0. ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
21 ก.ค. 2558
10 26.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7