คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 44.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 เม.ย. 2563
62 45.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 เม.ย. 2563
63 46.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
10 เม.ย. 2563
64 47.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
10 เม.ย. 2563
65 48.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 เม.ย. 2563
66 49.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 เม.ย. 2563
67 50. การแจ้ารื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
10 เม.ย. 2563
68 51. การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 เม.ย. 2563
69 52. การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
69
10 เม.ย. 2563
70 คู่มือสำหรับประชาชนฯ อบต.ลำปำ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8