คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 34.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
10 เม.ย. 2563
52 35.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
10 เม.ย. 2563
53 36.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอน ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 เม.ย. 2563
54 37.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอน ออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
10 เม.ย. 2563
55 38.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
63
10 เม.ย. 2563
56 39.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
10 เม.ย. 2563
57 40.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 เม.ย. 2563
58 41.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
10 เม.ย. 2563
59 42.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 เม.ย. 2563
60 43.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8