งานสวัสดิการสังคม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ลงทะเบียนกุมภาพันธ์ 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
07 มี.ค. 2565
2 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
28 ก.พ. 2565
3 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและรายเก่าที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขต อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการรับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและรายเก่ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
15 ต.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
30 ต.ค. 2563
5 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
06 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1