งานสวัสดิการสังคม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและรายเก่าที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขต อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการรับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและรายเก่ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 ต.ค. 2564
2 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
06 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1