งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประชุม สปสช.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 1/2565 (วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
18 ต.ค. 2564
2 ขอเชิญประชุม สปสช. 3-2564 (ประชุมวันที่ 15 ก.ย.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
14 ก.ย. 2564
3 คำสั่งจัดตั้งสถานที่ในการควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์เริ่มป่วย การแยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) ฯ ของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
09 ส.ค. 2564
4 ประกาศจัดตั้งสถานที่ในการควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์เริ่มป่วย การแยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) ฯ ของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
09 ส.ค. 2564
5 ขอเชิญประชุม สปสช. 2-2564 (ประชุมวันที่ 8 ก.ค.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
06 ก.ค. 2564
6 แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำปำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
15 ม.ค. 2564
7 แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำปำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
15 ก.ค. 2563
8 ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้นเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
07 เม.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยภายในบ้านและสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
04 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1