งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำปำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 พ.ค. 2565
2 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
28 ก.พ. 2565
3 บันทึกข้อตกลงการให้ทิ้งขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
25 ม.ค. 2565
4 การประชุม สปสช.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 1/2565 (วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
18 ต.ค. 2564
5 ขอเชิญประชุม สปสช. 3-2564 (ประชุมวันที่ 15 ก.ย.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
14 ก.ย. 2564
6 คำสั่งจัดตั้งสถานที่ในการควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์เริ่มป่วย การแยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) ฯ ของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
09 ส.ค. 2564
7 ประกาศจัดตั้งสถานที่ในการควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์เริ่มป่วย การแยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) ฯ ของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
09 ส.ค. 2564
8 ขอเชิญประชุม สปสช. 2-2564 (ประชุมวันที่ 8 ก.ค.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ก.ค. 2564
9 อยากเลิกบุหรี่ง่ายๆ ทำได้อย่างไร อ่านที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
25 พ.ค. 2564
10 แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำปำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
15 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2