E-service
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำร้องขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตตำบลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ อบต.ลำปำ
1
11 ม.ค. 2565
2 แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการอินเทอร์เน็ต ตำบลลำปำ
1
11 ม.ค. 2565
3 แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.ลำปำ
2
06 ม.ค. 2565
4 คำขอข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบต.ลำปำ
49
21 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1