ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
  รายละเอียด :

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอย 3  บ้านนอกทุ่ง  หมู่ที่ 6  ตำบลลำปำ  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ราคากลาง  261,300  บาท  ผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือก  หจก.บ้านคอกวัวการก่อสร้าง  ราคาที่เสนอ  259,000  บาท

 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอย 5, 6  บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9  ตำบลลำปำ  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ราคากลาง 266,000 บาท  ผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือก  หจก.บ้านคอกวัวการก่อสร้าง  ราคาที่เสนอ  264,000  บาท

 

 

 

 

 

 

 


Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 494 คน