ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563  เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีจากเดิมภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- โดยยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินในปี พ.ศ. 2563

- สำหรับท่านที่ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินก่อนปี พ.ศ. 2563 สามารถชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ค้างชำระได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ทุกวันในเวลาราชการ

สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน โดยทางรัฐบาลได้ขยายเวลาการจัดเก็บไปก่อน  เพื่อให้การจัดทำข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีความถูกต้องและครบถ้วนที่สุด จึงขยายเวลาในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปก่อน หากข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำปำทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 188 คน