ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เอกสารให้ความรู้ "รู้เท่าทัน ... ป้องกันเอดส์"
  รายละเอียด :

ปัจจุบัน โรดเอดส์ ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในประเทศไทย ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรคนี้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ จึงได้จัดทำเอกสารให้ความรู้ "รู้เท่าทัน ... ป้องกันเอดส์" เพื่อรณรงค์ และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ให้แก่ประชาชนทั่วไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน